Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Küp Nedir? Hakkında Bilgi

Küp Nedir?

Küp Nedir?

Yüzü kare olan düzgün çokyüzlü. Toplam 6 yüzü, 12 ayrıtı vardır. Bir kenarı birim uzunluktaki küp, hacim birimi olarak kullanılır. Hepsi birden bir T harfi oluşturan birbirine eşit 6 kare, küpün açınımını verir. Kenar uzunluğu a olan küpün hacmi a³, yüzey alanı 6a², bir yüzünün köşegen uzunluğu a√¯2, sayıları dört olan ana köşegenlerinin her birinin uzunluğu ise a√¯3'tür.

Küp, matematikte bir sayının ya da ifadenin üçüncü kuvveti anlamına da gelir. Örneğin x³ yazılışı "iks küp" diye okunur.

Dost Site