Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Küf Nedir? Hakkında Bilgi

Küf Nedir?

Küf Nedir?

Her türlü organik madde üzerinde gelişerek bu maddelerin kimyasal yapısında değişikliğe yol açan ilkel mantar. Uygun nem ve ısı, gelişmeleri için çok önemli olan iki koşuldur. Küf mantarlarının bazıları mikropların çoğalmasını önleyici antibiyotikleri çıkarır (penisilin, streptomisin vb.); bazıları besin maddelerini bozar; bazıları da tahta, deri, kösele gibi organik kökenli maddelerde üreyerek onlara zarar verirler. Küf mantarları kültür bitkileri için de çok zararlıdır (örneğin tütünde hastalık yapan mavi küf). Öte yandan humus oluşumunda rol alarak bitkilere yararlı olurlar.

Dost Site