Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Küçükayı Nedir? Hakkında Bilgi

Küçükayı Nedir?

Küçükayı Nedir?

Bir takımyıldız. Göğün kuzey kutup bölgesindedir. Aralarında Kutupyıldızı da yer alır. 7 yıldızdan oluşan Küçükayı takımyıldızı, saplı bir tencere görünümündedir. Bu görünümüyle Büyükayı'dan ayırt edilir. Yıldızların birbirine göre durumu Büyükayı'ya benzer. Kutupyıldızı sapın ucundadır.
<a title=Küçükayı büyükayı" />

Dost Site