Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Küçük Menderes Irmağı Hakkında Bilgi

Küçük Menderes Irmağı

Küçük Menderes Irmağı

Ege Bölgesi'nde ırmak. Bozdağ'ın güneydoğusundan doğar, Kuşadası Körfezi'nde Ege'ye dökülür. Irmağın ağzında eskiçağlarda Efes kenti kurulmuştur. Irmağın taşıdığı lığlar denizi doldurmuş, kent kalıntıları kıyıdan 8-9 km içerde kalmıştır. Uzunluğu 176 km.dir.

Dost Site