Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Kuazar Nedir? Hakkında Bilgi

Kuazar Nedir?

Kuazar Nedir?

Geniş bir grup oluşturan ve yıldızsı cisimler olarak bilinen gökcisimlerinden her biri. Kuazarların birçoğu, son derece büyük kırmızıya kayma gösterirler. Bu nedenle kuazarlar, teleskoplarla tıpkı bir yıldız gibi algılanan, ancak tayflarında anormal ölçüde büyük kırmızıya kayma gösteren gökcismi olarak da tanımlanırlar. İlk kuazarlar, radyoastronomiyle bulunmuşlarsa da, bütün kuazarlar radyo kaynağı değildirler. Galaksilerde gözlenmemişlerdir. Bu da, kırmızıya kaymalarının büyük oluşuyla tutarlı bir olgudur. Sözkonusu kırmızıya kaymanın Doppler etkisinden kaynaklandığı kabul edilirse, kuazarların dünyadan son derece uzakta olduğu ve hiç değilse en parlak galaksilerinki kadar parlak ışıkları olduğu sonucu ortaya çıkar. Verdikleri enerjinin büyük bölümü, genellikle tayfın kızılötesi bölgesinde olup ışıklarının polarılmış olması, bu ışınımın ısıdan değil, yüklü parçacıkların çok güçlü manyetik bir alan içinde hareketinden kaynaklandığı sonucunu verir. Son zamanlarda kuazarların, bir tür galaksi olabileceği de ileri sürülmüştür. Bu kuramlara göre, kuazar, enerji kaynağı olarak yoğun bir merkez, bunun çevresinde kinetik enerjileri yüksek elektronlardan oluşan daha az yoğun bir elektron kabuğu ve en dışta, hızlı hareket ederek optik soğurma tayf çizgileri veren sıcak gaz hareketlerinin yer aldığı bir zarftan oluşur.

Dost Site