Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Kronos Nedir? Hakkında Bilgi

Kronos Nedir?

Kronos Nedir?

Yunan tanrısı, Yunan mitolojisinde 12 titanın en küçüğü.
Efsaneye göre babası Uranos (gök), anası ise Gea (yer) tanrısıydı. Babasını erkeklikten yoksun edip dünyaya egemen olmuştur. Kardeşlerinden Rhea ile evlenmiş, doğan her çocuğunu yutmaya başlamış, bundan ancak Zeus kurtulabilmiştir. Zeus büyüyünce babasına karşı ayaklanmış, yuttuğu çocuklarını kusmaya zorlamış; onu Tartaros'a (cehennem) kapatmıştır.

Kronos, Yunanlılardan önce de tapınılan bir tarım tanrısıydı. Adına, Kronia denilen harman zamanı şenlikleri düzenlenirdi. Roma'da Saturnus ile özdeşleştirilmiş, Eskiçağ sanat yapıtlarında, orak taşıyan bir yaşlı olarak gösterilmiştir.

Dost Site