Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Kromatografi Nedir? Hakkında Bilgi

Kromatografi Nedir?

Kromatografi Nedir?

Çok bileşimli karışımlara uygulanabilen gelişkin bir kimyasal ayırma ve analiz tekniği.

Bileşenlerin miktarı çok az da olsa sonuç alınabilir. Numune, durgun bir evre (faz) üzerinde akmakta olan hareketli bir gaz ya da sıvı evreye enjekte edilir. Durgun evre gözenekli bir katıdan ya da bir sıvıyla kaplı katı bir destekten ibarettir. Numunedeki bileşenler, durgun evre tarafından değişik hızlarda adsorblanarak ayrılırlar. Her bileşenin çözücüye göre karakteristik bir hızı olup, böylece tanınırlar. Sıvı-katı kromatografisinde katı madde bir tüpe konulur. Üste numune yerleştirilip sıvı bir akışkan geçirilerek numunedeki bileşenler çözünerek toplanır. İyon değişimi kromatografisi de bu yöntemin bir çeşididir. Benzer teknikler olarak kâğıt kromatografisi (adsorblayıcı kâğıt, durgun evre görevi yapar) ve ince tabaka kromatografisi (absorblayıcı, cam bir levhaya sürülmüş ince bir katı tabakasıdır) sayılabilir. Daha duyarlı ve güvenilir bir yöntem de gaz-sıvı kromatografisidir. Bu teknikte uçucu olmayan bir sıvı emdirilmiş toz hâlindeki bir katı üzerinden akmakta olan bir gaz (genellikle azot) akımına, numune buhar hâlinde enjekte edilir. Numunedeki bileşenler gazın ısıl iletkenliğinde vb. meydana gelen değişimlerle tanınır.

Dost Site