Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Kristal Nedir? Hakkında Bilgi

Kristal Nedir?

Kristal Nedir?

Atom ve molekülleri, nitelik ve niceliklerine göre aralarındaki açı ve uzaklıklar belirli, enerjileri ise en düşük düzeyde olacak biçimde düzenlenmiş katı madde.

Kristaller doğal olarak oluşmuş yüzeylere sahip, homojen katılardır. Dış görünüşlerinin düzenliliği iç yapılarının düzenliliğinin göstergesidir. Biçim düzenliliği doğal kristallere özgü olmayıp birçok inorganik katı da genellikle mikroskobik büyüklükte kristal yapı gösterir. Gerçek kristalleri, kendileri de kristal yapı gösteren ama yüzeyleri yapay olarak kesilmiş değerli taşlardan ayırt etmek gerekir. Kristal yapısı göstermeyen katılar amorf olarak adlandırılır. Kristaller örgülerinin yapısına ya da atomlarını bir arada tutan bağlara göre elektrovalent ya da iyonik kristal, kovalent kristal ve metalik kristal adlarıyla sınıflandırılırlar.

Dost Site