Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Krişna Nedir? Hakkında Bilgi

Krişna Nedir?

Krişna Nedir?

Hindu tanrısı. Tanrı Vişnu'nun sekizinci yeniden doğuşu olarak da nitelendirilir. Babasının Vasodeva, anasının Devaki olduğu söylenir. Söylentiye göre Krişna, çoban Manda tarafından büyütülmüş, birçok kahramanlıklardan sonra efsanevî Dwaraka kentini kurmuştur. Bugün Hindistan'da üstün güce sahip sevgi tanrısı; kahraman kral ve en yüksek tanrı, mavi bir erkek biçiminde betimlenir. Krişna efsanesi, Hinduizm'in özünü oluşturur.

Dost Site