Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Kefalet Nedir? Hakkında Bilgi

Kefalet Nedir?

Kefalet Nedir?

Bir borcun ödenmemesi ya da bir sözün yerine getirilmemesi durumunda bütün sorumluluğu üzerine almak; kefillik.
Kefalet, yazılı bir sözleşmeye bağlıdır. Asıl borçlu, sözleşmede kefalete bağlı borcunu ödemezse, kefil tüm varlığıyla borcu ödemekle sorumludur.

Dost Site