Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Kaynama Noktası Nedir? Hakkında Bilgi

Kaynama Noktası Nedir?

Kaynama Noktası Nedir?

Kaynama olayının başladığı, bir başka deyişle sıvının doymuş buhar basıncının açık hava basıncına eşitlenip içinde gözle görünür buharlaşmanın başladığı noktaya kaynama noktası denir.

Kaynama sıcaklığı basınca bağlı olduğundan genellikle 1 atmosfer basınç altındaki kaynama noktasından söz edilir ve tablolarda bu değerler verilir. Su için bu nokta 100°C'tır.

Çözeltilerin kaynama noktası saf çözücünün kaynama noktasından genellikle daha yüksektir. Bunun nedeni, çözelti içinde bulunan çözücü müleküllerinin çözünen moleküllerine daha sıkı biçimde bağlanmış olması, dolayısıyla ortamdan uzaklaşmak için daha fazla enerjiye gerek duymasıdır.

Dost Site