Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Kaya Nedir? Hakkında Bilgi

Kaya Nedir?

Kaya Nedir?

Büyük ve sert taş kütlesi.

Anadolu uygarlıklarında kayaların önemli bir yeri vardır. Kayalara oyulmuş evler, sarnıçlar, mezarlar, tapınaklar, kaya yüzeylerine çizilmiş yazı ve resimler, kabartmalar ve heykeller, Anadolu'da paha biçilmez bir kültür, sanat ve tarih zenginliği oluşturmaktadır. Bu tür kalıntılara en çok Doğu Anadolu'da (Van ve çevresinde Urartulardan, Kızılırmak kıyılarında Hititlerden, Adıyaman ve Hakkâri'de bilinmeyen uygarlıklardan kalma zengin kaya resimleri vb.) rastlanmaktadır. Diğer yörelerde de, kaya işçiliği bakımından değerli yapıtlar bulunmuştur (Samsun/Tepeköy, Antalya/Karain vb.).

Dost Site