Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Kavimler Göçü Hakkında Bilgi

Kavimler Göçü

Kavimler Göçü

İ.Ö. 3. ve 4. yüzyıllarda Avrupa'yı istilâ eden Hun ve Cermen kavimlerinin Güney ve Batı Avrupa'ya göçlerine verilen ad.
4. yüzyılda Asya'dan gelen Hunlar, kralları Attila'nın önderliğinde Ren ve Tuna Irmağı boylarına indiler. Buralarda yaşayan ve "barbar" adı verilen Cermen kavimlerini (Burgondlar, Franklar, Vizigotlar, Ostrogotlar, Alamanlar) Roma İmparatorluğu topraklarına doğru sürdüler. Bu kavimler, Roma eyaletlerini yağma ettiler ve Roma'yı 410 yılında ele geçirdiler. Bu savaşçı kavimler, yeni bir düzen kurarak Orta Çağ'ı başlattılar.
Franklar Galya'ya, Hunlar da Galya ve Bulgaristan içlerine yayıldılar. Bir kol Roma'ya kadar inmeyi başardı. Saksonlar, Britanya'yı işgal ederek bugünkü İngiltere'nin temelini attılar.

Dost Site