Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Kapıkulu Piyadeleri Hakkında Bilgi

Kapıkulu Piyadeleri

Kapıkulu Piyadeleri

Acemi Oğlanlar Ocağı: Devşirme kanununa göre toplanan Hıristiyan çocukları bu ocakta eğitilir ve kabiliyetlerine göre diğer ocaklara gönderilirdi.

Yeniçeri Ocağı: Ocaklar içerisinde en önemlisi idi. Yeniçerilerin komutanı Yeniçeri Ağası idi. Yeniçeriler savaşta padişahın otağının yanında bulunurlardı. Barış zamanında İstanbul'da şehrin güvenliğini sağlarlardı. Ayrıca yangın söndürme gibi işlere de bakarlardı.

Topçu Ocağı: Top döken, topçulukla ilgili malzemeleri hazırlayan ve savaşlarda topları kullanan sınıftır.

Top Arabacıları Ocağı: Sefer sırasında topları savaş bölgesine götüren sınıftır.

Humbaracı Ocağı: Havan topları (Humbara) ve el bombası yapımı ile uğraşılardı. Komutanlarına Humbaracıbaşı denirdi.

Cebeci Ocağı: Ordunun silahlarını hazırlayan ve savaş alanına taşıyan sınıftır. Komutanlarına Cebecibaşı denirdi.

Lağımcı Ocağı: Kuşatma sırasında tüneller kazarak kaleyeniçeri duvarlarını çökertmekle görevli olan sınıftır

Dost Site