Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Kan Zehirlenmesi Nedir? Hakkında Bilgi

Kan Zehirlenmesi Nedir?

Kan Zehirlenmesi Nedir?

Kanda bakterilerin sürekli çoğalmasıyla oluşan zehirlenme olayı, septisemi, bakteriyemi. Vücudun herhangi bir yerinde türlü nedenlerle kana mikrop ya da toksin karışması, kan zehirlenmesine neden olur. Sülfamit ve antibiyotikler bulunmadan önce, kan zehirlenmesi olaylarına sık rastlanır ve zehirlenmeler ölümcül olurdu. Fakat bu ilâçlarla günümüzde kan zehirlenmeleri geniş ölçüde önlenebilmektedir.

Dost Site