Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Kamus Nedir? Hakkında Bilgi

Kamus Nedir?

Kamus Nedir?

Sözlük. Kamus'un gerçek anlamı "denizin ortası"dır. Okyanus anlamında kullanılmıştır. 15. yüzyılda Arap dil bilgini Firuzabadi'nin hazırladığı Arapça sözlüğe Kamus adını vermesinden sonra büyük lügat, sözlük anlamını kazanmıştır. Mütercim Asım bu yapıtı "Kamus Tercemesi" adıyla Türkçeye çevirdi.

Dost Site