Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Kamu Nedir? Hakkında Bilgi

Kamu Nedir?

Kamu Nedir?

Bir ülkede yaşayan insanların bütünü. Anayasalar ve yasalarda çeşitli durum, görev ve hizmetleri anlatmak için kullanılır. Toplumsal düzeni etkileyen suçlar, kamu hukuku; toplumun güvenlik, sağlık ve esenlik içinde yaşaması, kamu düzeni; toplumsal işbölümündeki bazı merkezî işlerin devlet tarafından üstlenilmesi, kamu hizmeti kavramlarının kapsamına girerler. Bunun yanı sıra bir sorun üzerinde halkın genel kanısı da kamuoyunu oluşturur.

Dost Site