Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Kammerspiel Nedir? Hakkında Bilgi

Kammerspiel Nedir?

Kammerspiel Nedir?

Basit bir sahneyle küçük bir salonda, oyun ile izleyiciyi kaynaştırıp bütünleştirmeyi amaçlayan tiyatro ve sinema tekniği. Sözcük, Almancada oda tiyatrosu anlamına gelir. İzleyiciyi yabancılık duygusundan kurtarıp oyunun içine sokmak için, salonu küçültmek, sahneyi basitleştirmek gibi olanaklardan yararlanmak yetmeyeceğinden, bu amaca uygun bir dil ve anlatım seçmek de gerekir.

Kammerspiel için yazılmış oyunların dilini bu sahneye uyarlamak ya da en doğrusu bu tekniğe uygun, dili ve anlatımı açık, yalın, şiirli, içtenlikli özgün oyunlar yazmak zorunludur. Bu bakımlardan kammerspiel oyunları, müzikli olmaması dışında kabare tiyatrosuna benzer. Zaten ilk Kammerspielhaus'u kuran (1906) Max Reinhardt, daha önce Almanya'da ilk kabare topluluğunu da kurmuştu. Başarılı ilk kammerspiel oyunlarını ise aynı yıllarda Strindberg yazdı. Tiyatroda başlayan bu akım, giderek sinemayı da etkiledi. Bu anlayışın günümüz tiyatro ve sinemasına önemli katkıları oldu.

Dost Site