Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Kafkas Dağları Hakkında Bilgi

Kafkas Dağları

Kafkas Dağları

Güney Rusya'da bulunan ve Asya ile Avrupa kıtalarını birbirinden ayıran sıradağ kütlesi. Avrupa'nın güneyindedir. Batıda Karadeniz ile doğuda Hazar Denizi arasında, kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanır. Bu dağların uzunluğu 1.100, genişliği 100-150 km.dir. En yüksek doruğu Elbruz'dur (5.633 m.). Üzerindeki buzulların alanı 2.000 km2yi geçer, geniş ormanlarla örtülüdür. Kafkaslar, aslında birbirine paralel iki kütleden oluşur: Kuzeyde Büyük Kafkaslar (Rusça: Bolşoy Kavkaz) ve güneyde Küçük Kafkaslar (Rusça: Malyi Kavkaz). Bu iki kitle, Transkafkasya'da yer alan, Riyon ve Kura çukurluklarını ayıran Suram Dağları ile birbirine bağlanır. Büyük Kafkaslar, birkaç yüksek geçitle aşılır. Bunların en tanınmışı Daryal'dır.

Dost Site