Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Kafdağı Hakkında Bilgi

Kafdağı

Kafdağı

Doğu ülkeleri folklor ve inançlarında bir dağ; masal dağı. Masal ve söylencelere göre bu dağ, insanın ancak Anka kuşunun sırtında geçebileceği bir yüce dağdır ve som zümrüttendir. Arkası, cinler ve devler ülkesidir. Yunan mitolojisinde, en sarp yüzünde Prometheas'nin zincire vurulduğu dağ da bu dağdır. İlkel inançlara göre; deniz sularının dökülmemesi için dünyanın sonunda bir duvar gibi dağlar yükselirdi. Bütün bu dağlar dizisinin anasıydı. Kafkaslar'ın (ya da ona bağlı Elbruz Tepeleri'nin) Kafdağı olduğu yanılsaması, bütün Doğu ve Batı kültürlerinde yaygınlık kazanmıştır.

Dost Site