Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Kadirîlik Nedir? Hakkında Bilgi

Kadirîlik Nedir?

1166'da Bağdat'ta ölen Abdülkadir Geylani'nin kurduğu Sünnî tarikat. Şeriata aykırı yönleri bulunmadığı için, İslâm dünyasının birçok ülkesine yayılmış olan bu tarikat, bölgelere göre değişen nitelikler almıştır. Halvetleri kırk gün sürer. Bu süre içinde oruç tutulur, yemekler yavaş yavaş azaltılır, son üç günde hiç yenmez. Geceleri, elden geldiğince uyumamaya çalışılır, zikir ve ibadet ile geçirilir. Bu tarikatın çeşitli kolları vardır. Türkiye'de Kadirîlik'i ve bir kolu olan Eşrefilîk'i, Eşrefzade Abdullah Rumi (Eşrefoğlu) kurmuştur.

Dost Site