Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Kadeş Antlaşması Hakkında Bilgi

Kadeş Antlaşması

Kadeş Savaşı'ndan sonra, Hititler ile Mısırlılar arasında yapılan barış antlaşması (İ.Ö. 1270). Antlaşma imzalandığı zaman Hititlerin başında III. Hattuşiliş, Mısırlıların başındaysa II. Ramses bulunuyordu. Kadeş Antlaşması'nın metinleri hem Boğazköy'de hem de Mısır'da bulunduğundan, koşulları tam olarak bilinmektedir. III. Hattuşiliş, antlaşma metnini gümüş bir tablet üzerine Akadca yazdırarak Mısır'a göndermiş, buna karşılık Mısırlılar da hazırladıkları Akadca metni Hititlere göndermişlerdi. Antlaşmanın başlıca koşulları şunlardır:

1) Her iki hükümdar bundan böyle aralarındaki kardeşliği ve barışı ilân ederler.

2) Her iki devlet arasında bundan böyle düşmanlık olmayacaktır.

3) Her iki devlet, bir saldırı karşısında birbirine yardım edeceklerdir.

4) Her iki devlet, kendine sığınanları devletine geri verecektir.

5) Her iki ülkenin tanrı ve tanrıçaları, bu antlaşmanın sahibi ve koruyucularıdır.

Dost Site