Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Kadastro Nedir? Hakkında Bilgi

Kadastro Nedir?

Kadastro Nedir?

Bir toprak parçasındaki taşınmaz malların biçimlerinin, yerlerinin ve hukuksal durumlarının resmî makamlarca saptanması işi. Kadastrosu yapılmayan toprakların tapu sicilleri sağlıklı ve yeterli değildir. Türkiye'de kadastro çalışmaları 1912'de başlamış, fakat henüz tamamlanamamıştır. Bu nedenle, hukuksal açıdan birçok toprak anlaşmazlıkları doğmaktadır. Kadastro işlemleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne bağlı il ve ilçe örgütleri eliyle yürütülmekte, bu konudaki anlaşmazlıklar kadastro komisyonları ve kadastro mahkemeleri tarafından çözümlenmektedir.

tags Kadastro hakkında bilgi ile ilgili güncel bilgiler ansiklopedik bilgi bilgi ansiklopedisi

Dost Site