Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Kabakçı Mustafa İsyanı Hakkında Bilgi

Kabakçı Mustafa İsyanı

Kabakçı Mustafa İsyanı

III. Selim'in yeniliklerine ve özellikle Nizamı-Cedit ordusuna karşı gerçekleştirilen ayaklanma. Hareketi Kabakçı Mustafa adlı biri yönettiği için, bu adla anılır. İsyan, Boğaz kalelerinde görevli yeniçeri yamaklarının Nizamı Cedit üniforması giymek istememesi yüzünden patlak verdi. Sadaret Kaymakamı Köse Musa Paşa ile Şeyhülislâm Ataullah Efendi'nin kışkırttığı yamaklar ayaklandılar (25 Mayıs 1807) ve ertesi gün bu ayaklanmaya İstanbul'da bulunan yeniçeriler de katıldılar. III. Selim, İstanbul'da bulunan Nizamı Cedit askerini, ayaklanmanın başlangıcında isyancılara karşı kullanmak kararlılığını gösteremedi. İsyancılar, III. Selim'in yakınlarından on Nizamı Cedit taraftarının kellesini istedi ve bu istekleri kabul edildi. İsyan 29 Mayıs 1807'de III. Selim'in tahttan indirilmesiyle sonuçlandı. Nizamı Cedit ve onunla ilgili her şey yok edildi.

Dost Site