Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Jeremy Bentham Kimdir? Hakkında Bilgi

Jeremy Bentham Kimdir?

Jeremy Bentham Kimdir?

(1748 Londra-1832 Westminster), İngiliz düşünürü ve hukuk bilgini. Öğrenimini Oxford'da yaptı. "A Fragment on Government" (1776) adlı ilk kitabında anayasa hukukuyla ilgili geleneksel fikirleri eleştirdi. 1789'da yayımladığı "An İntroduction to the Principles of Morals and Legislation" başlıklı yapıtında, yararcılık'ın (ütilitarizm) temel görüşlerinden birini şöyle dile getirdi: "Mümkün olduğu kadar çok sayıda insana, mümkün olan en büyük mutluluğu sağlamak". Bentham, yararcı felsefeye dayanan reformları savundukları için "Felsefî Radikaller" diye adlandırılan ve aralarında John Stuart Mill ve David Ricardo'nun bulunduğu bir grubun önderliğini yaptı. 19. yüzyıl sosyal reformcuları üzerinde büyük etkisi oldu.

Dost Site