Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Hüseyin Bin Ali Kimdir? Hakkında Bilgi

Hüseyin Bin Ali Kimdir?

(625 Medine - 680 Kerbela), Muhammet Peygamber'in torunu ve Dördüncü Halife Ali'nin oğlu. Muaviye'ye biat etmemekle birlikte onun ölümüne kadar da fiilen siyasî hayata karışmadı. Muaviye'nin ölümü üzerine yerine geçen Yezit'in Medine Emiri Velid vasıtasıyla yaptığı biat önerisini reddetti. Kûfeliler durumu öğrenince, kendisini davet eden birçok mektup yazdılar, heyetler gönderdiler. Kûfeliler, davetlerinde Hüseyin'e biat edeceklerini de bildirmekteydiler. Hüseyin, Kûfe'ye doğru yola çıktı. Ancak yoldayken, amcasının oğlu Müslim'in Kûfeliler tarafından öldürüldüğü haberini aldı. Bu durum karşısında Hüseyin, yanında bulunanları kendisini izleyip izlememekte serbest bıraktı. Büyük çoğunluk Hüseyin'den ayrıldı. Hüseyin yanındaki bir avuç insanla yoluna devam etti. Fakat "Kerbela" denilen yerde Yezit'in gönderdiği askerler tarafından yolu kesildi. Ne Kûfe'ye, ne Medine'ye, ne de Şam'a gitmesine izin verildi. Fırat'tan su almaları bile önlendi. Muharrem'in 10. günü iki taraf arasında savaş başladı. Bu savaşta Hüseyin, bütün adamlarıyla (72 kişi) birlikte şehit edildi. Kerbela Olayı denen bu kıyım, Ehlibeyt'i sevenler arasında büyük bir üzüntüye yol açtı. Ölenler için ağıtlar yakıldı. Olay Müslümanlar arasında yüzyıllar süren mezhep kavgalarının başlamasına neden oldu.

Dost Site