Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Hurufilik (Hurifiye) Nedir? Hakkında Bilgi

Hurufilik (Hurifiye) Nedir?

Fazlullah Hurufî'nin 1398 yılında Horasan'ın Esterebad kasabasında kurduğu mezhep. Fazlullah, evren ve Tanrı gerçeğinin kendi varlığında belirdiğini savunarak bir peygamber olduğunu ileri sürdü. Tarikata göre gerçek yaratıcı harflerdir. Her harf bir varlık türünün özünü dile getirir. Arapçada 28, Farsçada ise 32 harf vardır. Fazlullah, Tanrı'nın Muhammet'e 28, kendisine 32 harflik bilgi verdiğini, dolayısıyla Muhammet'ten üstün bir peygamber olduğunu savundu. Hurufîler, yukarıdakine benzer yorumlar yaparak Kuran'dan da çeşitli anlamlar çıkardılar. Hurufîlik 15. yüzyılda İran, Irak, Suriye ve Anadolu'da yayıldı, Osmanlı ve İran saraylarına kadar girdi. Hurufîliği savunan birçok şair arasında ünlü Türk şairi Nesimi de vardır. 15. yüzyıl sonlarında kimi Hurufîler yakılarak ağır cezalara çarptırıldılar.

Dost Site