Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Hürriyet Partisi Hakkında Bilgi

Hürriyet Partisi

Hürriyet Partisi

20 Aralık 1955'te kurulan siyasî parti. 12 Ekim 1955'te Demokrat Parti'den 21 milletvekili meclis başkanlığına bir önerge vererek Türk Ceza Kanunu'nun 481. maddesinde değişiklik istediler. "Resmî sıfatı haiz kimseler aleyhine madde tayini suretiyle işlenen hakaret" suçlarında isnatta bulunan kimseye iddiasını kanıtlama olanağı tanımayan bu maddenin değiştirilmesini önerdiler. Aralarından iki kişinin çekilmesiyle sayıları on dokuza indi. Yaklaşan DP Genel Kongresi'ne katılma hakları iptal edildi. Kongrede, gruba sonradan katılan sekiz milletvekilini ihraç kararı alındı. Bunun üzerine "19'lar Grubu" toplu hâlde istifa etti ve 20 Aralık'ta Hürriyet Partisi kuruldu. Partinin ilk genel başkanlığına Ekrem Hayri Üstündağ getirildi. 1957 genel seçimlerinde parti oyların %3,8'ini alarak dört milletvekili çıkardı. 24 Kasım 1958'de yapılan kongrede 5'e karşı 175 oyla partinin feshedilmesine ve mallarının CHP'ye devredilmesine karar verildi. Üyelerin bazıları DP'ye dönerken, çoğunluğu CHP'ye girdi.

Dost Site