Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Henri Bergson Kimdir? Hakkında Bilgi

Henri Bergson Kimdir?

Henri Bergson Kimdir?

(1859 Paris-1941 Paris), Fransız filozofu. Babası Polonyalı Yahudi, annesi ise İrlandalıdır. 1868'e kadar Londra'da yaşadıktan sonra Paris'e döndü. 19 yaşında girdiği Ecole Normale Supérieur'de Boutroux ve Ollé-Laprune'ün derslerini izledi. 1881'de okulun felsefe bölümünü bitirdi. Doktora çalışmalarına başladı. "Essai sur les Données İmmédiates de la Conscience" (Bilincin Doğrudan Doğruya Verileri) adlı tezi hazırladı. 1889'da felsefe doktoru oldu. Collège de France'da da ders veren Bergson, 1900-1914 arasında Yunanca kürsüsüne, sonra da felsefe kürsüsüne getirildi. 1901'de Académie des Sciences Morales et Politiques'e, 1914'te de Fransız Akademisi'ne üye seçildi. 1927'de Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandı. Geçirdiği felç yüzünden, yaşamının son yılları sessizlik içinde ve toplumsal yaşamdan uzakta geçti. Özgürlük, bellek ve maddenin birbiriyle bağıntıları sorununu ele alan "Matière et Mémoire" (Madde ve Bellek, 1896), "Le Rire" (Gülmek, 1900), organik yaşamı inceleyen "Evolution Créatrice" (Yaratıcı Evrim, 1907), görelilik sorununu dile getiren "Durée et Simultanéité" (Süre ve Zamandaşlık, 1922), "Les Deux Sources de la Morale et de la Religion" (Ahlâkla Dinin İki Kaynağı, 1932), metafizik konusundaki görüşlerini ortaya koyan "La Pensée et le Mouvant" (Düşünce ve Devingen, 1934) başlıca yapıtlarıdır. Bergson, görgücülük, akılcılık ve görelilikten kaçınır. Ona göre bu üç öğreti gerçekte yalnızca katı maddeleri, düşüncede kavramları, bilinçte ise yalnızca biçimleri görmüştür. Oysa Bergson'un öğretisi tüm bilgileri ve varlığın tümünü kucakladığını öne süren zekânın eleştirilmesi ve aynı zamanda, dolaysız verinin yararcılık, bilginin geometri, eylemin de teknik aşamasına henüz düşmediği insanlık deneyinin başlangıcını sezgi yoluyla kavrama yöntemidir.

Dost Site