Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

George Leopold Baron Cuvier Kimdir? Hakkında Bilgi

George Leopold Baron Cuvier Kimdir?

George Leopold Baron Cuvier Kimdir?

(1769 Montbéliard-1832 Paris), Fransız doğabilimcisi. Paleontolojinin kurucularından sayılır. Ortaya koyduğu, organların bağımlılığı yasasına göre, organizmada yer alan tüm değişimler birbirlerine bağlıdır; bazı organlar organizmanın tümü üzerinde kesin bir etkiye sahiptir. Yine onun ortaya attığı karşılıklı bağıntı yasasına göre, canlıların bazı karakterleri karşılıklı olarak birbirine benzer; diğer bir kısmıysa hiç benzemez. Bu iki ilkeyi uygulayarak birkaç kemik parçasına dayanıp, bilinmeyen, nesli tükenmiş bazı türleri ortaya çıkardı. Son yıllarında evrim kuramına karşı çıkıp türlerin değişmezliği ilkesine bağnazca bağlandı. Bu görüşe göre, geçmiş çağlarda zaman zaman oluşan tufanlarla tüm canlılar yok olmuş ve tanrı yenilerini yaratmıştır. Başlıca yapıtları: "Leçons d'Anatomie Comparée" (Karşılaştırmalı Anatomi Dersleri), "Discours sur les Révolutions du Globe, Recherches sur les Ossements Fosilles" (Yer'in Geçirdiği Evrimler Hakkında Konuşma, Fosil Kemikler Hakkında Araştırmalar).

Dost Site