Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Gagavuzya Neresidir? Hakkında Bilgi

Gagavuzya Neresidir?

Gagavuzya Neresidir?

Moldova'nın güneyinde, Prut Irmağı ile Ukrayna arasında, özel hukukî statüye sahip bölge; yüzölçümü 1.800 km2; nüfusu 200.000 (1994). Merkezi Komrat. Coğrafya: Tarım arazisi olarak kullanılan bir bozkır kuşağında yer alan Gagavuzya'nın yüzey şekillerini, tepeler ve alüvyonlu ovaları kapsayan yumuşak kıvrımlı yapılar oluşturur. Nüfusun % 47'si Gagavuz, yüzde 28'i Ukraynalı, yüzde 25'iyse Rus'tur. Resmî dil Gagavuzcadır (Türkçe). Halkın geçim kaynağı tarım (tahıllar, meyve, sebze) ve hayvancılıktır. Tarih: Galatlar, Traklar, Daklar ve İslâvların yerleşim alanı olan bölge, sırasıyla Kiev Prensliği, Altınordu Devleti ve Besarab Hanedanı'nın egemenliğine girdi. Kanunî Sultan Süleyman devrinde Osmanlı topraklarına katıldı. Daha sonra Ruslar ve Romenler arasında birkaç defa el değiştiren bölge, sonunda SSCB'ye bağlı Moldova Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin içinde yer aldı.Gagavuzya, Ağustos 1990'da kendini bağımsız cumhuriyet ilân ettiyse de, bağımsızlığı Ukrayna ve Moldova tarafından kabul edilmedi. 1991'de yapılan referandumda halkın büyük çoğunluğu (% 83) bağımsızlığı onayladı. Gagavuzya, 1994'te yasal şeklini alan ve 1995'te de yerel olarak onaylanan anlaşmayla "özel hukuki statülü bölge" hâlini aldı.

tags gagavuzya hakkında bilgi ile ilgili güncel bilgiler ansiklopedik bilgi bilgi ansiklopedisi

Dost Site