Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Evrensel Gaz Sabiti Hakkında Bilgi

Evrensel Gaz Sabiti

İdeal bir gazın basıncıyla (P) hacminin (V) çarpımının mutlak sıcaklığına (T) oranı (simgesi R). Kısaca gaz sabiti de denir. Bütün gazlar için geçerlidir ve değeri 8,31435 joule/kelvin-moldur. Gerçek gazlar PV=RT denklemine ancak basınçları sıfıra yaklaşırken uyarlar. Gaz sabiti, 1 kelvin sıcaklık derecesindeki 1 mol gazın moleküllerinin sahip olduğu çizgisel kinetik enerjinin üçte ikisine eşittir. Boltzmann sabiti, gaz sabitinin Avogadro sayısına oranıdır.

Dost Site