Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Evrenosoğulları Kimlerdir? Hakkında Bilgi

Evrenosoğulları Kimlerdir?

Osmanlı Devleti'ne birçok akıncı yetiştiren ve adını akıncı beyi Evrenos Gazi'den alan aile. Evrenosoğullarının atası, Prangı lakabıyla anılan İsa Bey'dir. İsa Bey'in Vranya'ya bağlı Prangı köyünde şehit olması üzerine ailenin başına Evrenos Gazi geçti. Evrenos Gazi, Karasioğullarının komutanlarındandı. 1340'tan önce bu beyliğin Osmanlılara katılması üzerine Osmanlıların hizmetine girdi. Süleyman Paşa'nın yanında ilk Rumeli seferlerine katıldı. 1385'e kadar Makedonya'nın fethinde birinci derecede rol oynadı. 1389 Kosova, 1396 Niğbolu meydan savaşlarında bulundu, 1402 Ankara Meydan Savaşı'na katıldı. 1417'de Vardar Yenicesi'nde öldü. Evrenos Gazi'nin 15. yüzyılda sayısız kahramanlıklar gösteren Hızır Şah, İsa, Süleyman, Ali, Yakup, Barak ve Beyce adlı yedi oğlu vardır. Bunlardan Ali ve İsa beyler, çok ün kazanmış akıncı komutanlarındandır. Evrenosoğulları kendileri gibi büyük akıncı aileleri ve bu arada Şahinoğulları, Candaroğulları, Mihaloğulları vb. ile kız alıp vermek suretiyle akrabalıklar kurarak etkinliklerini artırmışlardır. Evrenosoğulları 18. yüzyılda Rumeli'de kurulan Evlad-ı Fatihan adlı yörük örgütünün subayları arasında ünlerini sürdürdüler. 19. yüzyılda da Osmanlı Devleti'nde çeşitli görevlerde bulundular.

Dost Site