Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Evre Nedir? Hakkında Bilgi

Evre Nedir?

Kimyada ve termodinamikte, dengedeki bir sistem içinde, başka bölümlerden fiziksel ayrılıklar gösteren ve kesin yüzeylerle sınırlanmış homojen yapılı bölge. Faz da denir. Örneğin buzlu su, iki evreli bir sistemdir.

Dost Site