Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Euripides Kimdir? Hakkında Bilgi

Euripides Kimdir?

Euripides Kimdir?

(İ.Ö. 480'lerde Salamis Adası-406 Makedonya), Yunanlı trajedi yazarı. Toprak sahibi bir ailenin oğluydu. Filozof Anaksagoras'tan ders aldı. Siyasal bir etkinlik göstermemekle birlikte Atinalıların saydığı ve değer verdiği bir insandı. Ancak tiyatroyu öz ve biçim açısından yenileyen bir sanatçı olarak çağı tarafından pek anlaşılamadı. Atina'da yapılan yıllık trajedi yarışmalarında yalnızca beş birincilik alabildi. Yaşlılığında Makedonya Kralı Arkelaos'un çağrısını kabul ederek onun sarayına gitti. İki yıl sonra orada öldü. Aiskhylos ve Sophokles'le birlikte Atina'nın yetiştirdiği üçüncü büyük trajedi şairidir. Yazdığı doksan iki oyundan günümüze kalan on yedi trajedisi, bir de satir oyunu bulunmaktadır. Başlıca trajedileri: "Medea" (431), "Andromakhe" (426'ya doğru), "Elektra" (413), "İphigenia Tauris'te" (414), "İphigenia Aulis'te" (406) ve "Orestes"tir (408). Euripides'in dramik çatışmaları ruhsal gerekçelere dayandırması, kadın tiplerini çizerken gösterdiği ustalığı ve insanın doğasını ele alışındaki duyarlılığı, onu çağımız yazarlarına yaklaştırır ve yapıtlarına modern bir nitelik kazandırır. Trajedilerinin odak noktasında insan vardır. O zamana dek alınyazılarının, başka bir deyişle tanrıların tutsağı olarak gösterilmiş insanı, o kendi tutkularıyla savaşım içinde göstermiştir. Trajedi, insanın kendi içindedir. Aristoteles'in "şairlerin en trajik olanı" diye tanımladığı Euripides dünya tiyatro edebiyatında özel bir yer almaktadır.

Dost Site