Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Etrüskler Kimlerdir? Hakkında Bilgi

Etrüskler Kimlerdir?

Etrüskler Kimlerdir?

İtalya'nın Romalılardan önceki yerli halkı. Etrüsklerin yerleştikleri bölgeler bugünkü Toscana ve Kuzey Latium'dur. Hint-Avrupa dil ailesine ait olmayan bir dil konuşan Etrüsklerin nereden geldikleri henüz aydınlatılamamıştır. Bir görüşe göre bulundukları bölgenin yerlileridir, diğer görüşe göre İ.Ö. 8. ya da 9. yüzyıllarda doğudan (Anadolu'dan) göç etmişlerdir. Arkeolojik kazılarda ele geçen bulgular da bu sonuncu görüşü doğrulamaktadır. İ.Ö. 9. yüzyıldan itibaren Etrüsklerin kurdukları zengin kent devletleri, zamanla gelişerek Etruria denilen yurtlarında Etrüsk krallıklarının kurulmasına yol açtı. Demir ve bakırı işlemekte büyük yetenekleri vardı. 6. yüzyılda, monarşi, soylular egemenliği ve demokrasi denemelerinden sonra kudretlerinin doruğuna çıktılar, ancak birleşme yönünden başarılı olamadılar. İ.Ö. 509 yılında Lâtinlerin (Romalıların) ayaklanmasından sonra Roma ve dolaylarını terk etmek zorunda kaldılar. İ.Ö. 3. yüzyılın ilk yarısında genişleyen Roma, hemen bütün Etrüsk egemenliğini ortadan kaldırdı. Aradan 1 yüzyıl geçtikten sonra Etruria, Roma'nın basit bir eyaleti olmasına rağmen, Etrüsk sanat ve kültürü, özelliklerini koruyarak Roma sanat ve kültürü üzerinde etkili oldu. Etrüsklerin mezarları ve tapınakları birer sanat başyapıtı sayılmaktadır.

Dost Site