Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Etnografya Nedir? Hakkında Bilgi

Etnografya Nedir?

Etnografya Nedir?

Irksal birimlerin dünya üzerine dağılışıyla ve ırksal bir birim olarak insanla uğraşan bilim, budunbetim. Etnografya, insan ırklarının fizikî özelliklerinin ve halkların kültürel koşullarının ve özelliklerinin karşılaştırmalı bir incelemesini içerir. Etnografya, belli bir insan topluluğunun tüm faaliyetlerini tanımlar ya da özel bir alandaki uğraşlarını tahlil eder (avcılık, çömlekçilik vb.). Etnografya bir analiz bilimidir ve bu özelliğiyle bir sentez bilimi olan etnolojiden ayrılır.

Dost Site