Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Etkin Değer Hakkında Bilgi

Etkin Değer

Elektrik akım şiddeti, voltaj (ya da başka bir periyodik niceliğin) bir tam dönüdeki değerlerinin karelerinin ortalama değerinin karekökü. Elektrik akımı için kullanıldığında etkin şiddet, gerilim için kullanıldığında etkin potansiyel farkı da denir. Sinüzoidal bir dalgada etkin değer, sözkonusu niceliğin en yüksek değerinin A2'ye bölümüyle elde edilir.

Dost Site