Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Etienne Bonnot De Condillac Kimdir? Hakkında Bilgi

Etienne Bonnot De Condillac Kimdir?

Etienne Bonnot De Condillac Kimdir?

(1715 Grenoble-1780 Flux Manastırı), Fransız filozofu. Rousseau, Diderot, Fontenelle ve Duclos ile tanıştı. Fransız Akademisi'ne üye seçildi (1768). John Locke'tan etkilendi. İlk yapıtı "L'Essai sur L'Origine des Connaissances Humaine" (İnsan Bilgilerinin Kaynağı Üzerine Deneme, 1746)de, Locke'un "bilginin kaynağı duyumlar ve düşüncedir" biçimindeki ampirik görüşünü benimsedi. Fakat daha sonra yazdığı "Traité des Sensations" (Duyumlar Üzerine İnceleme, 1754)da bu görüşten ayrılarak, bilginin tek kaynağının duyumlar olduğunu öne sürdü. Görüşleri Fransız ve İngiliz psikolojisini önemli ölçüde etkiledi. Modern iktisat bilimin de kurucularından sayılır.

Dost Site