Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Eterler Nedir? Hakkında Bilgi

Eterler Nedir?

R-O-R genel formülüyle gösterilen, iki alkil grubunun bir oksijen atomuna bağlanmasıyla oluşan organik bileşikler. Genel olarak iki molekül alkolden derişik sülfürik asit etkisiyle bir mol su çekilerek veya alkolatlara alkil halojenürlerin etkisiyle elde edilirler. Eterler kimyasal tepkimeye pek girmezler. Klorla her koşulda birleşirler. Çok zayıf baz karakteri gösterirler. Açık havada, ışık ve oksijenin etkisiyle peroksitleri verirler. Peroksitler şiddetle patlayan tehlikeli maddeler olduğundan, eterler kapalı kaplarda ve karanlıkta saklanırlar. Anestezi maddesi olan dietil eter [(C2H5)2O] ilk kez 1540 yılında hazırlanmış olmasına karşın, 19. yüzyıl ortalarına kadar tıpta kullanılmamıştır. Eterler sanayide çözücü ve birçok organik sentezin ilkel maddesi olarak kullanılırlar.

Dost Site