Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Etan Nedir? Hakkında Bilgi

Etan Nedir?

Etan Nedir?

Doğal gazda bulunan ve petrolün kraking ürünlerinden olan bir alkan (C2H6). Frankland ve Kolbe tarafından potasyum asetatın elektrolizi sonucu bulundu (1848). Normal koşullarda gazdır. -89°C'ta sıvılaşır, -183°C'ta donar. Renksiz ve kokusuzdur. Alkol, eter gibi organik çözücülerde çokça çözünür. Birçok organik sentezin ilkel maddesi olarak kullanılır.

Dost Site