Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Estergon Şehri Hakkında Bilgi

Estergon Şehri

Estergon Şehri

Macaristan'da kent. Macarca adı Esztergom'dur. Tuna'nın sağ kıyısı üzerinde, Vaç dirseğinde yer alan Estergon, Kamarom iline bağlıdır. Nüfusu 35.000 (1993) dolayındadır. Karpat Dağları'ndan inen Gran Nehri'nin Tuna'ya karıştığı noktanın karşısında yer alan kent ile kalesi çevreye hâkim durumdadır. Estergon en eski devirlerden beri Yukarı Tuna Havzası'ndaki konumu nedeniyle bir kilit noktası oldu. 10.-12. yüzyılda Macar Arpad Hanedanı döneminde büyük önem kazandı ve devlet merkezi hâline geldi. Cengiz Han'ın orduları gelinceye kadar Macar Krallığı'nın başkenti ve Katolik Kilisesi'nin merkeziydi. Kanuni Sultan Süleyman zamanında Mohaç Zaferi'nden sonra Macar tahtına geçirilen Zapolyai Janos'u tanımayan Habsburg Hanedanı, Estergon'u ele geçirdi. l543'te Osmanlıların eline geçen kaleyi, l595'te Avusturyalılar aldı. l605'te yeniden Osmanlılar tarafından fethedildi ve 1683 yılında Avusturyalıların eline geçinceye kadar, Osmanlılar ile Avusturyalılar arasındaki pek çok savaşa sahne oldu.

Dost Site