Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Ester Ve Esterleşme Nedir? Hakkında Bilgi

Ester Ve Esterleşme Nedir?

Ester Ve Esterleşme Nedir?

Bir molekül karboksilli asit ile bir molekül alkol ya da fenol arasından bir molekül su ayrılmasıyla oluşan bileşik (ester) ve böyle bir bileşiğin oluşması (esterleşme). Bir başka deyişle esterler, asitlerin alkollerle su çıkışlı kondensasyonu sonucunda oluşurlar. Esterleşme asit katalizörlüğünde yürüyen bir tepkimedir; tersi olan hidroliz ise asit ya da baz katalizörlüğünde yürüyebilir. Esterleşme yavaş ve sulu çözeltide kimyasal denge oluşarak yürüyen bir tepkimedir. Küçük moleküllü esterler kokulu ve sıvı, büyük moleküllü esterler ise kıvamlı sıvı ya da katı maddelerdir. Molekül büyüdükçe uçuculukları azalır. Suda çözünmezler. Alkol ve eterde çözünürler. Sıvı olanlar organik maddeler için iyi birer çözücüdür. Genel olarak hoş kokuludurlar. Esterlerin karakteristik tepkimeleri su ile hidrolize uğramalarıdır. Esterleşmenin tersi olan bu reaksiyona sabunlaşma da denir. Kolaylıkla alkole indirgenirler. Amonyak ile amit verirler. Esterler birçok organik sentezde de kullanılır. Yağlar ve mumlar, ayrıca doğal ve yapay birçok esans da birer esterdir.

Dost Site