Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Eşrefoğlu Rumi Kimdir? Hakkında Bilgi

Eşrefoğlu Rumi Kimdir?

Eşrefoğlu Rumi Kimdir?

(?-1470, ?), tasavvuf şairi. Asıl adı Abdullah-ı Rumî'dir. Önce Hama, daha sonra İznik'e yerleşen ailesinin yanında köklü bir öğrenim gördü. Bursa'da Çelebi Mehmet Medresesi'ne yerleştirildi. Hocalık bilgisine eriştikten sonra, Ankara'ya giderek, Hacı Bayram Veli'ye mürit oldu; şeyhin güvenini kazanarak kızıyla evlendi, hilâfet aldı. Hacı Bayram Veli'nin rızasıyla Kadirî şeyhi Hüseyin'in yanında öğrenim gördü. Halvetiye ve Kadiriye tarikatlarını birleştirerek Eşrefiye kolunu kurdu. "Müzekki-n Nüfûs" (1448) ve "Tarikat-nâme" adlı yapıtlarında tasavvuf ilkelerini işleyen şairin, Asaf Halet Çelebi tarafından yayımlanan (1944) "Divan"ındaki 129 şiirden 39'u heceyle yazılmıştır. Çoğu şiirinde geniş bir coşkunun ifadesi olan dizelere rastlanır; yer yer Yunus'u hatırlatan şiirlerde doğaya ve yaşama bağlılık açısından insanın temel öge olarak alındığı görülür. "Fütüvvetnâme", "Nasihatnâme", "Esrarü'ttalibin" adlarında yazma hâlinde kalan yapıtları da biliniyor.

Dost Site