Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Eşrefoğlu Rumi Kimdir? Hakkında Bilgi

Eşrefoğlu Rumi Kimdir?

Eşrefoğlu Rumi Kimdir?

(?-1470, ?), tasavvuf şairi. Asıl adı Abdullah-ı Rumî'dir. Önce Hama, daha sonra İznik'e yerleşen ailesinin yanında köklü bir öğrenim gördü. Bursa'da Çelebi Mehmet Medresesi'ne yerleştirildi. Hocalık bilgisine eriştikten sonra, Ankara'ya giderek, Hacı Bayram Veli'ye mürit oldu; şeyhin güvenini kazanarak kızıyla evlendi, hilâfet aldı. Hacı Bayram Veli'nin rızasıyla Kadirî şeyhi Hüseyin'in yanında öğrenim gördü. Halvetiye ve Kadiriye tarikatlarını birleştirerek Eşrefiye kolunu kurdu. "Müzekki-n Nüfûs" (1448) ve "Tarikat-nâme" adlı yapıtlarında tasavvuf ilkelerini işleyen şairin, Asaf Halet Çelebi tarafından yayımlanan (1944) "Divan"ındaki 129 şiirden 39'u heceyle yazılmıştır. Çoğu şiirinde geniş bir coşkunun ifadesi olan dizelere rastlanır; yer yer Yunus'u hatırlatan şiirlerde doğaya ve yaşama bağlılık açısından insanın temel öge olarak alındığı görülür. "Fütüvvetnâme", "Nasihatnâme", "Esrarü'ttalibin" adlarında yazma hâlinde kalan yapıtları da biliniyor.

tags eşrefoğlu rumi hakkında bilgi ile ilgili hayatı biyografi Abdullah-ı Rumî eserleri

Dost Site