Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Eşref Kimdir? Hakkında Bilgi

Eşref Kimdir?

Eşref Kimdir?

(1846 Yayaköy/Manisa-1912 Kırkağaç), şair. Öğrenimini Manisa'da Hatuniye Medresesi'nde tamamladıktan sonra Tahrirat Kalemi'ne mülâzim olarak girdi. Abdülhamit'in baskı rejimiyle, Gördes kaymakamıyken tutuklu olarak İstanbul'a getirildi, bir yıl hapis yattı. Cezaevinden çıkınca Mısır'a kaçtı (1903). Meşrutiyet'in ilânına kadar Kıbrıs, Fransa ve İsviçre'de yaşadı. Dönüşünde İstanbul'da, Eşref adlı haftalık mizah gazetesini yayımladı. Bir süre de Adana vali muavinliğinde bulundu. Kıt'a, muhammes, gazel, kaside gibi divan nazım biçimleri içinde kimi zaman tekniğe hiç önem verilmeden yazılmış kabaca sövüntüler yazmasına karşılık, genellikle son yüzyıl yergi şiirinin güçlü örneklerini veren Eşref, zorbalık düzenine karşı çıkan dizeleriyle özellikle Ege Bölgesi halkınca çok benimsendi. Yapıtları: "Deccal" (2 cilt, 1904-1907), "İstimdat" (1906), "Hasbıhal yahut Eşref ve Kemal" (1908), "Şah ve Padişah" (1908), "İran'da Yangın Var" (1908).

Dost Site