Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Esperanto Dili Hakkında Bilgi

Esperanto Dili

Esperanto Dili

Çeşitli alanlarda uluslararası ilişkilerde kullanılan ve büyük ölçüde kabul gören evrensel bir dil. Polonyalı dilci ve fizikçi Dr. Lazarus Ludwig Zamenhof (1859-1917) tarafından 1887'de yaratıldı. Dr. Zamenhof en önemli Hint-Avrupa dillerinden en çok bilinen sözcükleri derledi. Bu "kök sözcükler"e takılar, öntakılar getirerek, onlarla 16 kuraldan oluşan basit ve mantıklı bir gramerin çatısını kurdu. Bu alfabe 29 harften oluşur. Bu dilde bütün adlar "o" bütün sıfatlar "a" bütün zarflar da "e" ile biter. Bugün Kuzey Amerika'da ve diğer birçok ülkede Esperanto kuruluşları vardır. Hâlen dünyada 100'den fazla Esperanto dergisi yayımlanmaktadır. Bugün Esperanto'yu 500.000 kişinin konuştuğu sanılmaktadır. Türkiye'de ilk Esperanto derneği 1928'de İstanbul'da Türk Esperanto Cemiyeti adıyla kurulmuştur.

Dost Site