Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Eskiçağ Hakkında Bilgi

Eskiçağ

Eskiçağ

Roma uygarlığının çözülüp Avrasya'nın büyük göçlerle etkilendiği 4.-5. yüzyıllardan önceki dönem, antikite. Terim, tek başına kullanıldığında bazen Yunan-Roma klasik eskiçağı ile Akdeniz'in eskiçağını anlatır. Bu nedenle, terimin başına bazı sıfatlar eklenerek yer ve zaman ayrımının açıkça belirtilmesi sağlanır. a) Tarihöncesi eskiçağı: Tarihöncesi. b) Doğu eskiçağı: Doğu'nun eski halkları ve Anadolu uygarlıklarının tarihi. c) Hristiyan eskiçağı: Eskiçağ'ın bitişiyle Orta Çağ'ın başlama tarihi için tarihçiler arasında kesin bir anlaşma olmamıştır. Ancak, genel olarak Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrıldığı İ.S. 395, Eskiçağ'ın bitişi ve Orta Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edilir. Eskiçağ'ın bitişi ile Orta Çağ'ın başlangıç tarihi olarak çeşitli tarihçilerin kabul ettikleri tarihlerden yaygın olanları şunlardır: Roma İmparatorluğu'nun ilk olarak istilâya uğraması (276), Diocletianus'un Roma'da tahta çıkışı (285), İstanbul'un Konstantiniye adını aldığı tarih (330), Cermenlerin Ren Nehri'ni geçtikleri tarih (31 Aralık 406), Roma'nın Alarik tarafından alındığı tarih (410), Augustulus Romulus'un, Odoakr tarafından tahttan indirilişi (476).

Dost Site