Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Eski Yazı Hakkında Bilgi

Eski Yazı

Türklerin İslâmlığı benimsedikten sonra 10. yüzyıldan başlayarak kullandıkları Arap alfabesine dayanan yazının adı. İranlılar 28 harf olan Arap alfabesini pe, çe, je, gef harflerini ekleyerek 32 harfe çıkarmışlar, Türkler de bu alfabeyi kullanmışlardır. Eski yazıda Arap, İran imlâsına uygun olarak sessizlerin yanı sıra yalnız uzun sesliler yazılır, harfler başta, sonda, ortada olmak üzere üç ayrı biçimde geçerdi. 1 Kasım 1928'de Lâtin harflerinin benimsenmesiyle eski yazı kullanımdan kalkmıştır.

Dost Site