Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Eski Anadolu Ve Akdeniz Dilleri Hakkında Bilgi

Eski Anadolu Ve Akdeniz Dilleri

Eski Anadolu Ve Akdeniz Dilleri

Bir bölümü eskiden Anadolu'da, Mezopotamya'da, Suriye'de ve Doğu Akdeniz bölgelerinde konuşulan, tam anlamıyla bir dil ailesi oluşturmayan diller. Bu diller arasında Akadca, Elamca, Urartu dili, Hurri dili, Likya dili, Eski Mısır, Eski Kıbrıs, Eski Girit dilleri ve Etrüskçe bulunmaktadır.

Dost Site