Ansiklopedik Bilgileri Alfabetik Olarak Görüntüleyebilirsiniz.

Esir (Işık) Nedir? Hakkında Bilgi

Esir (Işık) Nedir?

Esir (Işık) Nedir?

Eskiden uzayı kapladığı ve hem ışığı, hem de öteki elektromanyetik dalgaları ilettiği sanılan ortam. Son derece esnek (elastik) ama bu oranda da hafif olduğu, enine dalgaları ışık hızıyla ilettiği kabul ediliyordu. 1887'de gerçekleştirilen Michelson-Morley deneyiyle esirin varlığı araştırıldı. Michelson ve Morley, dünyanın dönüşü yönünde ölçülen ışık hızıyla bu doğrultuya dik açı altında ölçülen ışık hızı arasında bir fark olup olmadığını belirlemeye çalıştılar. Böyle bir fark varsa girişimölçerde gözlenen girişim saçakları, girişimölçer 90° döndürüldüğünde yer değiştirecekti. Bu yer değiştirme ya da kayma, dünyanın esire göre bağıl hızı oranında bir optik yol değişimine karşılık düşecekti. Böyle bir kaymanın gözlenmemesi, esir rüzgârının var olmadığının kanıtı oldu. Daha sonra Lorentz-Fitzgerald kısalması (ışık hızına yakın hızlarda boy kısalması) ile bu bilgi pekiştirildi ve özel görelilik kuramının doğuşuna yol açtı.

Dost Site